De zaak 'Moorlag'

wat niet de zaak van Moorlag is

Home
Zijn Zaak
Rechtsgang
Politiek
Media
Archief
Contact Information

'Als gezonde mensen het allemaal zo goed weten, neem dan niet alleen mijn plantjes mee, maar ook mijn aandoening'.

 

ᮮabis is gewoon een plantje, gelijk de boerenkool in mijn tuin en niemand kan mij verbieden een plant te verbouwen?

 

 

⠷as eens een plantje, toen zette de overheid het woord medicinaal ervoor en daarna mocht er opeens niets meer.?

Anker & Anker zijn D66 behulpzaam bij wijziging opiumwet
 
(tekst: Anker & Anker Advocaten)

Mogelijk wetswijziging door mediwietzaak.

Op dinsdag 16 september 2008 heeft de Hoge Raad onze cli? de heer Wim Moorlag, ontslagen van alle rechtsvervolging. Moorlag had voor eigen gebruik wietplantjes gekweekt in zijn woning. Hij lijdt al jaren aan de ziekte MS. De effecten van de door hemzelf gekweekte plantjes waren zeer gunstig voor de pijn en de spasmen. Gelet op alle bijzondere omstandigheden van dit geval heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Moorlag diende te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Er was sprake van overmacht als noodtoestand. Er was volgens de Hoge Raad sprake van een conflict van plichten, in welk conflict cli?uiteindelijk de juiste keuze had gemaakt. Klik hier voor de uitspraak.

Dit was een prachtige uitspraak voor Wim Moorlag, doch deze uitspraak raakt niet min of meer soortgelijke gevallen.

Vandaar dat de verdediging heeft aangedrongen op een wijziging van de Opiumwet, opdat vele andere zieken zoals zij die lijden aan MS, kanker, AIDS of leukemie ook in de positie van Wim Moorlag kunnen geraken.

De verdediging heeft al meerdere contacten gehad met de fractie van D?6 in de Tweede Kamer. Contactpersoon is het kamerlid Boris van der Ham.

D?6 is bereid om een initiatiefvoorstel van wet te formuleren en in te dienen. Het kantoor Anker & Anker is hierbij behulpzaam.

Eind augustus 2009 zal er een laatste overleg plaatsvinden tussen D?6 en ons kantoor.

Zoals het nu lijkt zal dan in de maand september 2009 het initiatiefvoorstel van wet worden gepresenteerd.


----------------------
D66-kamerlid Van der Ham bezoekt jonge Groningse achterban.

Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66, bezoekt vanmiddag de Groninger Jonge Democraten in Groningen. Hij zal onder andere de drugsnota, 壨ter in Extase? van de partij bespreken.

In deze drugsnota stelt D66 een aantal criteria voor waaronder een gereguleerde vorm van teelt kan plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat elke teler die zich inlaat met criminele activiteiten daarvoor gestraft dient te worden, aldus de partij. Een ander voorstel is dat lokale overheden zelf moeten kunnen bepalen hoeveel coffeeshops in hun gemeente wenselijk zijn.
 
Datum: Zaterdag, 15 Augustus 2009
 

 

Alles op datum

bulletJuli 2004 - Inval Narcotica
bulletSeptember 2008 - Uitspraak Hoge Raad
bulletmeer ...

Home | Zijn Zaak | Rechtsgang | Politiek | Media | Archief | Contact Information
 
Als er zich problemen voor doen betreffende het web neem dan contact op met [WebmasterEmail].


Last updated: 09/01/09.